icons/flag_gb.png icons/flag_nl.png
 


Reset wachtwoord

Nieuws

Bestuurswissel

Op 12 oktober was weer de halfjaarlijkse ALV van SHOT. Het halve bestuur is gewisseld. Karina, Floris en Tjitske hebben afscheid genomen en plaats gemaakt voor een nieuwe voorzitter, Arnout, een nieuwe secretaris, Femke en een nieuwe muziekcommissaris, Dylan. De avond werd feestelijk afgesloten met een biertje in het theathercafé. We wensen Arnout, Femke en Dylan veel succes en plezier met hun bestuur bij SHOT!
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Arnout Franken - Voorzitter
Femke Kleijsen - Secretaris
Bart Lammers - Penningmeester
Dylan Sikkelbein - Muziekcommissaris
Dian van der Deure - Algemeen Lid